EGE ÜNİVERSİTESİ

Klinik Mühendislik Birimi

Arıza ve Onarım Hizmetleri

Hastanesi bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere Tıbbi cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi,

Hastane bünyesinde bulunan ve Cihaz Takip Sistemine kaydedilen Tıbbi cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi,

Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,

Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır.

Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek.

Arıza ve Onarım sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini tespiti ve tedariği için çalışma yapmak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek

Servis sorumlusu ile birlikte Arıza ve Onarım yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak

Cihazların Arıza ve Onarım hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.

Cihazların Arıza ve Onarım nedeni ile oluşan cihazın çalışmama süresini minimum seviyede tutmak

Arıza ve Onarım faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak

Arıza ve Onarım faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak

Sorumluluk alanındaki acil duruma hemen müdahale ederek tespit edilen arızayı gidermek için çalışmak.

Cihazlarda oluşan arızaları minimuma indirmek

Sözleşme ile dışarıdan alınan Arıza ve Onarım hizmetlerinde ilgili firmanın görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Arıza ve Onarım işlemlerini yapan kişiyi izleyerek eşlik etmek

Arıza ve Onarımın tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Müdürlüğü bilgilendirmek

Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek

Arıza veya onarımı gerçekleştirilen cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, arıza nedenini ve kullanımla ilgili uyarıları bildirerek işi talep eden kişiye teslim etmek

Hastanede bulunan Tıbbi cihazların Servis Manuel, Kullanıcı Manuel şema ve dökümanlarını arşivlemek

Tıbbi cihazların envanterlerini oluşturmak ve güncellemek

Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek

Sorumlu olduğu Tıbbi cihazlarla ilgili malzeme deposu stoğunu kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Müdürlüğe iletir.

Dışarıya Arıza ve Onarım kapsamında teknik hizmet almak için gönderilen cihazın takibini yapmak.

Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Müdürlük ile birlikte saptamak.

Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek

Sorumluluk alanında yer alan Tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak

İdare ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak

Yedek parça, malzeme vb. kullanımını izler ve depo eksikliklerinin tamamlanması için Müdürlüğe taleplerin iletilmesini sağlar.

Gerektiğinde Klinik Mühendislik Servisi tarafından kullanılan yedek parçaların, malzemelerin vb. stok sayımlarının yapılmasını koordine eder ve gerekli raporlamayı gerçekleştirir

Birimdeki tüm çalışanların, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Ekibindeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.

Ekibindeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.

Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan hakkında Müdürlüğü bilgilendirir.

Birimdeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini sağlar.

Birimdeki eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.

Birimdeki çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.

Birimdeki çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.

Ekibinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.

İdare tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar

Birim çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İdare İnsan Kaynakları’na geri bildirimde bulunur.

Birim çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

Tamamlanan işle ilgili olarak Hastane Müdürü’nü bilgilendirir