EGE ÜNİVERSİTESİ

Klinik Mühendislik Birimi

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KLİNİK MÜHENDİSLİK

KLİNİK MÜHENDİSLİK

Klinik Mühendislik American College of Clinical Engineering (ACCE) tanımıma göre “Hasta bakımını, uygulamalı mühendislik ve yönetim kabiliyetiyle birleştiren, geliştiren ve sağlık teknolojisiyle destekleyen profesyonellerin çalıştığı mühendislik dalıdır ".

GÖREVLERİ:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline kullandıkları cihazlar hakkında teknik destek verir . 
Tıbbi cihazların envanterini düzenler.
Hastanedeki cihazların bakım onarım ve kalibrasyonunu yapar.
Tıbbi cihaz alımlarında ve bakımlarında rekabetçi teknik şartnameler hazırlar.
Mevcut medikal teknolojisinin yararını yükseltir ve uzatır.

TIBBİ CİHAZLARIN; 
Test işlemlerini yapar ve periyotlarını belirler, 
Bakım işlemlerini yapar ve periyotlarını belirler, 
Kalite kontrollerini yapar ve periyotlarını belirler, 
Performans ölçümlerini yapar ve periyotlarını belirler, 
Kalibrasyon hizmetlerini yapar ve periyotlarını belirler.
Tıbbi cihazların envanter ve takip yönetimini yapar.
Tıbbi cihazlara ait iş akışlarına uygun kalite formları tasarlar ve işlemlerinin tamamını kayıt altında tutar.
Tıbbi cihaz, aksesuarı ve yedek parçası için depo sistemi kurar ve yönetir.

KATMA DEĞERİ

DOĞRU SERVİS: Envanterdeki tüm cihazların doğru ve güvenilir bir şekilde teknik servis hizmeti almasının sağlanması.
EKSİKSİZ ÇALIŞMA: Envanterde ki tüm cihazların uluslararası standartların ve üretici firmalar tarafından öngörülmüş teknik spesifikasyonlarına uygun olarak çalışmakta olduklarının garantisi.
EKONOMİK ÖMÜR: Cihazların koruyucu periyodik bakımlarının yapılarak kullanım ömrünün yıllık ortalama % 40 uzatılması.
SATINALMA: Cihaz aktivasyon durumunu takip ederek ve yenilemesini yaparak satın alma masraflarını % 35 düşürülmesi.
SERVİS MASRAFLARI: Cihazlara yapılan koruyucu bakım ve tamirlerin kontrol altında tutulması nedeniyle teknik servis masraflarının % 65 azalması.
VERİMLİ KULLANIM: Düzenli kullanıcı eğitimleri yapılarak, bilinçli cihaz kullanımının sağlanması ve bu sayede hastane cihaz sisteminin 365 gün 24 saat prensibine göre ekonomik ve verimli kullanılması.


Güncel