EGE ÜNİVERSİTESİ

Klinik Mühendislik Birimi

Hakkımızda

Klinik mühendisliği biyomedikal mühendisliğinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan bir mühendisliktir. 2. Dünya Savaşından hemen sonra mühendisler tıp ve biyoloji alanlarında çalışmaya yönelmişlerdi. AEMB’nin (Alliance for Engineering in Medicine and Biology) kayıtlarına göre biyomedikal mühendisliği ilk 1948’ de ortaya çıkmıştır. O yılda, ISA(Instrument Society of America )ve AIEE(American Institute of Electrical Engineers) den bir grup mühendis tıpta kullanılabilecek x-ray ve radyasyon cihazlarını İlk Medikal Elektronik Konferansında tanıttılar. Bu yıldan sonra biyomedikal mühendisliğinde çok hızlı bir gelişim başladı.

1968’de beş topluluk – ISA, IEEE (the Institute for Electrical and Electronic Engineers), ASME (American Society of Mechanical Engineers), AICE (American  Institute of Chemical Engineers) ve AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)- JCEMB’i (Joint Committee on Engineering in Medicine and Biology) kurdular.

1970lere gelindiğinde ise klinik mühendisliği üzerine kolejler ve üniversitelerde bölümler açılmaya başlandı,  resmi müfredatlar geliştirilmeye başlandı. Şimdilerde ise üniversitelerde klinik mühendisliği lisans, mastır ve doktora dereceleri yapılıyor. Müfredat matematik, beşeri bilimler, yönetim, kimya, bilgisayar yazılımları ve ekonomiyi içeriyor.1970lerde doğan bu mühendislik dalı 30 senede inanılmaz bir hızla gelişti. Ve şuan tıp bilimi, biyomedikal ve klinik mühendisliği desteği ile oldukça rahatlamıştır.

Bilimsel çalışmalar da göstermektedir ki sağlık kuruluşlarında kurulacak olan ” Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği birimi “ tarafından verilecek olan koruyucu bakım kalibrasyon ve onarım hizmetleri ile tıbbi cihazların ortalama ömrü yaklaşık %30 artmakta, onarım maliyetleri yaklaşık %50 azalmakta ve uygun satın alma yönteminin seçilmesiyle de yatırım maliyetleri en az yaklaşık %20 azalmaktadır. 

Sonuç olarak günümüz sağlık kuruluşlarında ileri tıbbi teknolojinin etkin ve verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak, aynı zamanda üretilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve uygun olmayan alım politikalarından doğan yatırım kayıplarını en aza indirebilmek amacıyla 2008 yılında KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ oluşturulmuştur.

MİSYONUMUZ

Hastane çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek ve yaptıkları işi kolaylaştırmak, hastanede mevcut aletlerin, cihazların ve sistemlerin tamirlerini, periyodik bakımlarını ve kalibrasyonlarını zamanında gerektiği şekilde yapmak, hastaların ve yakınlarının memnuniyetini artırıcı altyapı çalışmaları yapmak, sürekli eğitim prensibiyle, teknik personelin bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yedi kat artmıştır. 

Teknolojinin bu kadar ilerlemesi ve çeşitlenmesi, ileri teknolojiye sahip cihazların teşhis ve tedavi amacıyla yoğun olarak kullanılması, tıbbi cihazların Klinik Mühendisliği alanında yetkin bir ekip tarafından teknik takibini, verimli kullanılmasını ve performans değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2005 yılında yaptığı düzenleme ile “Yataklı Tedavi Kurumlarının bünyesinde Biyomedikal Hizmetler ve Kalibrasyon Birimi kurulması veya bu hizmetleri bir başka kurumdan satın alınması” koşulu da böyle bir birimin kurulmasını zorunlu hale getirilmiştir.

HEDEFLERİMİZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki tüm Tıbbi Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonları yapılması,
Hizmet içi ve dışı eğitimlerle personelin geliştirilmesi,
Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının planlanarak uygulamaya geçirilmesi,