EGE ÜNİVERSİTESİ

Klinik Mühendislik Birimi

Belgelerimiz

TS EN ISO 9001:2008

7.6 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü maddesi gereği;
Belirtilmiş aralıklarla veya kullanımdan önce, uluslararası veya ulusal ölçme standartlarına izlenebilir ölçme standartları ile kalibre edilmeli veya doğrulanmalı veya her ikisi de uygulanmalıdır.  Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.