EGE ÜNİVERSİTESİ

Klinik Mühendislik Birimi

Kalibrasyon Hizmetleri

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Cihaz Takip Sisteminde (CTS) oluşturulan Tıbbi cihaz Stokuna göre kalibrasyon kayıt bilgilerinin tutulması, 

Devreye alınan ve alınacak cihazların kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli dokümantasyonları tutulması veya güncellenmesi,

Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,

Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır

Akreditasyon çalışmaları ve devamında gerekli alet ve dokümanların temini için çalışma yapmak,

Kalibrasyon sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini almak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek

Servis sorumlusu ile birlikte kalibrasyon yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak

Cihazların kalibrasyon hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.

Cihazların kalibrasyon nedeni ile oluşan cihazın çalışmama süresini minimum seviyede tutmak

Kalibrasyon faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak

Kalibrasyon ve Akreditasyon faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak

Sözleşme ile dışarıdan alınan kalibrasyon hizmetlerinde ilgili firmanın görevlisine, işin sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Firma elemanının izlemek veya izleterek eşlik etmek

Kalibrasyonun tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda Müdürlüğü bilgilendirmek

Tıbbi cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için kalibrasyon sonucu ilgili personeli eğitmek ve bilgilendirmek

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan Tıbbi cihazların Kalibrasyon belgeleri ve dokümanlarını arşivlemek

Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek

Tıbbi cihazlarla ilgili kalibrasyon malzeme stokunu kontrol ederek belirlenmiş stok seviyelerine göre yedek parça, malzeme vb. eksikliklerini çıkartır ve Hastane Müdürüne iletir.

Tıbbi cihaz kalibratörlerinin bakım ve kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi için ilgili firmaya göndermek ve takibini yapmak.

Kalibrasyon Hizmet alımı kapsamında dışarıya gönderilen cihazın takibini yapmak.

Kişisel gelişimini takip etmek, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını Hastane Müdürü ile birlikte saptamak.

Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek

Sorumluluk alanında yer alan Tıbbi cihazların güvenliğini sağlamak

İdare ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak

Birimdeki tüm çalışanların, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi değerleri doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Birimdeki çalışanların motivasyonunu yüksek tutarak en üst düzeyde performans göstermelerini sağlar.

Birimdeki çalışanların performanslarını izler, değerlendirir, gelişimleri için destek olur.

Çalışmalarını aksatan, servis düzenine, politika ve prosedürlerine uymayan, göreve geç gelen yada hiç gelmeyen ekibindeki çalışana gerekli uyarılarda bulunur. Uyumsuz davranışlarını tekrarlayan çalışan hakkında Müdürlüğü bilgilendirir.

Birimdeki kişilerin kılık, kıyafet, davranış ve iletişimlerini izler ve gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini sağlar.

Birimde eğitim ve düzeni sağlamak, ortaya çıkan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirilmesini sağlamak ve gerçekleşen değişiklikleri aktarmak amacıyla ekip içinde toplantılar düzenler.

Birim çalışanlarının özel ve mesleki sorunları ile ilgilenir; çözüm yolları bulmaya çalışır.

Birim çalışanlarının hastane içinde kendi bölümleriyle ilgili tüm yapı, cihaz, makine ve sistemlere yönelik hizmet verebilmeleri için gerekli olan eğitimleri planlar.

Birimin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.

İnsan Kaynakları tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar

Birim çalışanlarının aldıkları eğitimlerin sonuçlarını izler ve İnsan Kaynakları’na ve Müdürlüğe geri bildirimde bulunur.

Ekip çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

Tamamlanan işle ilgili olarak Hastane Müdürü’nü bilgilendirir